การลบ Trojan.Shunnael!gen2 ไวรัสโทรจันและทางลัดในขั้นตอนง่ายๆ

Trojan.Shunnael!gen2 คู่มือกำจัด: ยกการแสดง PC ของคุณโดยกำจัด Trojan.Shunnael!gen2 . ระบบของฉันได้รับการติด Trojan.Shunnael! gen2 เมื่อคืนแล้วและตั้งแต่นั้นมาฉันก็ประสบปัญหาหลายอย่าง ไฟล์บางส่วนของฉันได้รับความเสียหายและข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเป็นระยะ ๆ ฉันใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อลบภัยคุกคามนี้ แต่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ฉันยังพยายามลบออกด้วยตนเอง แต่ก็ยังมีอยู่ มันน่าผิดหวังมากและฉันไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้อย่างถูกต้องในระบบของฉัน[…]

Read more