การลบ Python/Filecoder.X ไวรัสโทรจันและทางลัดในขั้นตอนง่ายๆ

Python/Filecoder.X คู่มือกำจัด: ยกการแสดง PC ของคุณโดยกำจัด Python/Filecoder.X . Python / Filecoder.X เป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายซึ่งมีความสามารถในการทำลายคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โทรจันถูกค้นพบโดยนักวิจัยมัลแวร์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2017 และหลังจากนั้นได้โจมตีระบบ Windows จำนวนมาก โปรแกรมที่เป็นอันตรายนี้ได้รับการออกแบบโดยอาชญากรไซเบอร์บางรายโดยมีเจตนาสร้างปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายภายในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้[…]

Read more