Disclaimer

การปฏิเสธความรับผิด

1. ข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้เว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใด ๆ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับและกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

2. ใช้ใบอนุญาต

ซึ่งอนุญาตให้ทำการชั่วคราวดาวน์โหลดสำเนาของวัสดุ (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บน www.howtouninstallamalwareth.org เว็บไซต์สำหรับส่วนบุคคลที่รับชมชั่วคราวไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือทุนของใบอนุญาตที่ไม่โอนกรรมสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณอาจไม่ได้:

แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ;
วัสดุที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ หรือสำหรับการแสดงผลที่สาธารณะใด ๆ (ในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) คว​​ามพยายามที่จะแยกหรือย้อนกลับวิศวกรซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.howtouninstallamalwareth.org; ลบลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่น ๆ จากวัสดุที่; หรือโอนวัสดุไปยังอีกคนหรือ “กระจก” วัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดใด ๆ ของข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย www.howtouninstallamalwareth.org ในเวลาใดก็ได้ เมื่อยกเลิกการรับชมของคุณของวัสดุเหล่านี้หรือเมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาตนี้คุณจะต้องทำลายวัสดุดาวน์โหลดใด ๆ ในความครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์

3. ขอสงวนสิทธิ์

วัสดุบนเว็บไซต์ www.howtouninstallamalwareth.org มีให้ “ตามสภาพ” www.howtouninstallamalwareth.org ไม่รับประกันแสดงหรือโดยนัยและขอปฏิเสธการรับประกันและการขัดแย้งอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขาย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ www.howtouninstallamalwareth.org ไม่รับประกันหรือให้การรับรองความถูกต้องใด ๆ เกี่ยวกับผลที่มีแนวโน้มหรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อ จำกัด

ในกรณีที่ไม่มี www.howtouninstallamalwareth.org หรือซัพพลายเออร์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุใน howtouninstallamalware ดอทคอมเว็บไซต์แม้ว่า www.howtouninstallamalwareth.org หรือ www.howtouninstallamalwareth.org ตัวแทนที่มีอำนาจได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เพราะบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จำกัด ของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือข้อ จำกัด เหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การปรับและคหบดี

วัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.howtouninstallamalwareth.org อาจรวมถึงทางด้านเทคนิคการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพ www.howtouninstallamalwareth.org ไม่รับประกันว่าใด ๆ ของวัสดุบนเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือปัจจุบัน www.howtouninstallamalwareth.org อาจทำการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของตนในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าwww.howtouninstallamalwareth.org ไม่ได้ แต่ทำให้ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวัสดุใด ๆ

6. ลิงค์

www.howtouninstallamalwareth.org ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวใด ๆ รวมของการเชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย www.howtouninstallamalwareth.org ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ในการเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ของการปรับเปลี่ยน

www.howtouninstallamalwareth.org อาจแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามรุ่นปัจจุบันแล้วข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.howtouninstallamalwareth.org ใด ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเดลีประเทศอินเดียโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย